MANİSA’NIN MARKASI: MASKİ

Şehirlere içme suyu vermek, atık suları alıp arıtarak geri dönüşüme kazandırma elbette yerel yönetimlerin görevi. Başını kaldırıp gökyüzüne, çevirip doğaya, insana, dünyaya bakmayan yerel yöneticiler bu görevini bazen klişe çalışmalara bağlı kalarak yürütürler. Bilim-teknoloji, sanat, çevre, tarih… ile çalışmaları arasında bağ kurama bilgisine erişecek bilinçten yoksundurlar.   Neden mi? Okumazlar, araştırmazlar, takip etmezler görev ve sorumlulukları yerel seçim dönemlerine endekslidir.   Nasıl olmalı? Dünya yerinde duruyor mu? Bilim-Teknoloji yerinde duruyor mu? Sanat yerinde duruyor mu? Şehir yerinde duruyor mu? Öncelikle bunların peşinden koşan iradeye ve kararlılığa sahip bilinç oluşumu gerekmez mi? Gelecek 100 yılı hedefleyerek yapılmayan çalışmalar; insanlığa, şehirlere, çevreye… karşı işlenen suç ve ihanet değil midir?

MASKİ sadece su verme, atık su alma-arıtma çalışması olarak görülebilinir mi?  Bunun böyle olmadığını Manisa MASKİ’den öğrendik.

MASKİ, sağlık

MASKİ, sanat

MASKİ, bilim

MASKİ, tarih

MASKİ, teknoloji

MASKİ, çevre MASKİ, tarım…

MASKİ, bilim ve teknolojidir.

Şah damarı olarak inşa ettiği MASKİ başarısı Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm organlarını aktif durumda çalıştırıyor. Yer altı sularının, içme suyu havzalarının, atık suların arıtılarak geri dönüşüme kazandıran, doğa ile bütünleşen, gelecek 100 yılla hizmet verecek, sonrasında teknolojik, sanatsal bir eser olarak geçmiş tarihi aydınlatacak MASKİ Manisa markası oldu.

MASKİ marka oldu. Su havzaları ve arıtma alanlarını kendi doğası içinde tesisler inşa etmek görsel sanatı ve bilim-teknolojiyi bütünleştirme değil midir?

Faydacı, fırsatçı, günü-dönemi kurtarma yerine 100 yılı hedefleyerek yapılan çalışmalar insani sorumluluk değil midir?

Atık su arıtma duyarlılığı, sağlıklı içme suyu kazanımı, tarıma su kazandırma, doğal su kaynaklarının sürekliliğini koruma değil midir?

MASKİ, Spil’den Manisa’nın üzerine doğarak doğaya can, insanlığa yaşam veren kutup yıldızı değil midir?

Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının markalaştırdığı MASKİ’yi Manisalılar gururla sahipleniyor. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, eğitim tecrübesiyle araştıran, öğrenen, öğreten, üreten çalışmaları Manisa’ya yeni tesisler kazandırıyor.  İş deneyimleri ile ekip çalışmasını koordine ederek Manisa’nın markası MASKİ gururumuzu gelecek 100 yıla taşıyor.

Hadi hayırlısı…    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir